You are currently viewing Guovssahas Mànàidgàrdi: samisk språk og kultur

Guovssahas Mànàidgàrdi: samisk språk og kultur

Resilience Action Lab har valgt å plassere Guovssahas Mànàidgàrdi, en barnehage med fokus på samisk språk og kultur, på kartet for å representere ønsket om å tilbake og bygge opp under samisk språk og kultur.

I Tromsø, som mange andre steder, har det samiske folket blitt tvunget til å gi slipp på mye av sitt språk og sin kultur i en fornorskningsprosess som foregikk over flere århundre. Mye har gått tapt, men mange ønsker nå å ta tilbake det tapte i dagens samfunn. 

Språkopplæring. Kurs i samisk kunst og håndverk, duodji. Stolthet over å bære sin gákti (tradisjonell samisk klesdrakt). Motstand mot hets og rasisme. Berging av kunnskap.

Gáisi giellaguovddáš, samisk språksenter, har også hovedfokus på å revitalisere og opprettholde samisk språk og identitet i Tromsø og Lakselvbukt-området.

Vi beklager at teksten på denne siden ikke også er på nordsamisk. Et langsiktig mål er å få oversatt tekst og nettsiden også til nordsamisk.

Hva representerer Gáisi giellaguovddáš for deg? Følg linken nedenfor til forumet og diskuter.

Giitu