REKO-ringen: matsikkerhet

REKO-ringen: matsikkerhet

Resilience Action Lab har valgt å sette REKO-ringen på kartet fordi det for oss representerer ønsket om å beholde lokal og nasjonal matsikkerhet.

I krisetider begynner folk å tenke på matsikkerhet og hvor mye mat et land eller en region kan produsere selv. Norges selvforsyningsgrad med mat er på rundt 40 prosent, men har vært lavere i årene med tørke (NIBIO).

Hvor mye skal vi være avhengig av å kjøpe fra andre land? Hvor mye skal vi produsere selv? Hvor mye som forbrukere skal vi kjøpe lokalt? Og kan vi dyrke noe selv? 

REKO-ringen er en måte for bonden og forbrukeren å møtes, uten butikken som mellomledd.  Et mål er å øke lokal verdiskaping og satsing på lokalt produsert mat. I tillegg til bevisstgjøring av forbrukerne og redusering av matsvinn (Småbrukarlaget).

I Tromsø kan du følge deres lokale Facebookgruppe: REKO-ringen Tromsø.

Hva representerer REKO-ringen for deg? Følg linken nedenfor til forumet og diskuter.