You are currently viewing Tromsø kulturskole: kunst og kultur

Tromsø kulturskole: kunst og kultur

Se for deg Tromsø eller andre samfunn som du er en del av…hvordan ville det vært å leve uten kunst- og kulturtilbudene?

Ville du ha savnet utekonserter på sommeren? Teaterstykkene på Hålogaland? Festivalene og museene?

Resilience Action Lab ønsker å plassere Tromsø Kulturskole på kartet fordi vi tenker det representerer noe av det vi ser på som viktig å beholde i et samfunn: et kunst- og kulturtilbud. Et levende kunst- og kulturmiljø tenker vi gir glede, refleksjon, skaper samhold og arbeidsplasser, også for hotell-, transport- og restaurantbransjen.

På Tromsø Kulturskole lærer barn og ungdom om teater, musikk, dans og visuell kunst. Kulturskolen jobber med barn og unge i hovedmålgruppen 0 -25 år, men har også eldre elever.

Kulturskolen har vært en del av Tromsø i over 50 år.

Hva representerer Tromsø Kulturskole for deg? Følg linken nedenfor og diskuter.