Tvibit: fristed for ungdom

Tvibit: fristed for ungdom

Resilience Action Lab har valgt å sette Tvibit på kartet fordi det for oss representerer viktigheten av å beholde fokus på ungdommenes stemme og rolle i samfunnet. Vi ser at for at vi skal ha et bærekraftig og resilient samfunn må barn og unge bli hørt, sett og få teste ut drømmer.

Tvibit er et produksjons- og kompetansesenter for bredde og profesjonelle innen musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet. Senteret har et særlig fokus på å la unge møtes og realisere egne prosjekter og ideer. Her kan du som ung mellom 15-30 år komme og blant annet leie filmutstyr og delta på ulike arrangementer. 

Hva representerer Tvibit for deg? Følg linken nedenfor til forumet og diskuter.