You are currently viewing Grønnegata: for mye trafikk

Grønnegata: for mye trafikk

Som mennesker vil vi bevege oss. Vi vil dra og møte venner og familie, se nye steder, oppleve noe spennende. Noen vil kanskje si at det ligger i vår natur. Vi har alltid beveget oss. 

Ifølge SSB skjer 75,6 % av all reising i personbiler. Til sammen finnes det 2 801 208 registrerte personbiler i Norge. 

I reisene våre bruker vi mer og mer alternative drivstoffer til fossilt brensel, som gjør at færre klimagasser slippes ut (SSB). Men bruken av det fossile brenselet er ikke borte, og vi ønsker fortsatt å bevege oss.  

Resilience Action Lab har valgt å sette Grønnegata på kartet fordi det for oss representerer ønsket om å gi slipp på overtrafikerte veier. Vi ønsker å stille spørsmålene: kan vi klare oss med mindre bruk av personbiler i sentrum? Kan vi fortsatt bevege oss uten å slippe ut klimagasser? Kan vi gå og sykle mer?

Hva representerer Grønnegata for deg? Følg linken nedenfor til forumet og diskuter.