Finnheia: penger

Finnheia: penger

Finnheia-saken i Tromsø ble diskutert heftig. Skal vi ha et ski- og hytteanlegg i Finnheia eller ikke?

I Resilience Action Lab har vi også drøftet: På hvilke grunnlag tar vi beslutninger på? Hvor mye lar vi tanken om penger og inntekt styre de valgene vi tar? Og i hvilken grad, om noe, går dette ut over andre verdier og hensyn?

Hva representerer Finnheia for deg?