You are currently viewing Fagereng: ensomhet

Fagereng: ensomhet

Resilience Action Lab har valgt å plassere Fagereng på kartet fordi det for oss representerer et ønske om å gi slipp på ensomhet i samfunnet vårt.

Vi vil aldri få vite hvorfor en kvinne tok med sine tre barn ut i havet en vinterkveld på Fagereng i 2019. Mange har nok i ettertid tenkt at hun måtte ha hatt det vanskelig, følt seg alene og uten håp.

Det finnes mange grunner til at folk tar sitt eget liv og andres, og ensomhet er nok en av disse. ​​Levekårsundersøkelsen fra 2015 viser at 16% av Norges befolkning oppgir at de enten er litt, ganske mye eller mye plaget av en følelse av ensomhet (helsenorge.no).

Etter hendelsen på Fagereng har også mange tenkt på hvilket samfunn vi har i Tromsø, og hvordan vi kan fange opp de som har det vanskelig og vise omsorg. Som en respons til hendelsen opprettet en gruppe kvinner møteplassen “Lørdag kl to “. Dette er en lavterskel møteplass og nettverk for kvinner som nettopp har ankommet og bosatt seg i Tromsø by. Målet er å hindre isolasjon og skape fellesskap.

Du kan følge dem på Facebook: Lørdag kl to.

Hva representerer Fagereng for deg? Følg linken nedenfor til forumet og diskuter.