Hvordan møter Tromsø nåværende og fremtidige utfordringer?

Resiliens-kartet er et forsøk på å kartlegge det vi ønsker:

Med resiliens, eller resilience på engelsk, tenker vi på den evnen vi mennesker har til å møte utfordringer, tilpasse oss og/eller reise oss igjen etter et fall. Motstandsdyktighet eller tilpasningsdyktighet er ord som kan ligne, men vi opplever at det ikke helt dekker ideen om resiliens.

Hva tenker du? 

Hovedintensjonen til kartet er å hjelpe oss med å se at vi alle er knyttet sammen, kan gjøre refleksjoner og ta bevisste valg i møte med utfordringer. På denne måten kan vi bygge opp et mer resilient samfunn. Kartet skal endre seg kontinuerlig, i takt med det som tilføres av nye tanker og ideer.

Vi inviterer deg til å tenke på stedene i Tromsø-området som representerer noe som er viktig for deg, noe du ønsker å gi slipp på og/eller noe du ønsker å ta tilbake fra fortiden. 

Vi begynner med stedene her hjemme fordi våre virtuelle verdener og digitale rom er forankret i ekte nabolag hvor vi lever, jobber, spiser og leker. Vi begynner med stedene her hjemme fordi vår makt til å transformere oss selv og vår verden er størst hjemme.

Hvis du har spørsmål eller ideer til nye steder på kartet, eller ønsker å dele fotografier, skisser, historier eller drømmer med Resilience Action Lab, send en e-post til info@ice-9.no. Meld deg opp til vår e-post liste for å motta nye invitasjoner til lokale arrangementer og verksteder (vi sender ikke e-poster mer enn en gang i måneden. Vi lover).

Hvem er Resilience Action Lab?

Resilience Action Lab oppstod som en praksis-basert forlengelse av helloX.me, et langsiktig prosjekt om å kollektivt forestille seg fremtiden. Arbeidet som har blitt gjort så langt inkluderer blant annet en podkast og en mixed reality-opplevelse i Tromsø by.

Resilience Action lab ble startet opp av en interdisiplinær gruppe med opplæring i en forskningsmetodologi for ledelse i tider med mye endring, kalt ‘Theory U’. Laben fungerer som et av mange knutepunkt i et større nettverk knyttet til Presencing Institute, ledet av Otto Scharmer (MIT SLoan School of Management Senior foreleser) og hans kollegaer. Målet til Presencing Institute er å “skape en handlingsbasert forskningsplattform i skjæringspunktet mellom forskning, bevissthet og betydningsfull sosial og organisatorisk endring”.

Resilience Action Lab sine kjerne-medlemmer inkluderer: Lisa Elena Kettemer (UiT Arktisk Marin Biologi, doktorgradsstipendiat), og Anneli Stiberg, Marina Borovaya, Valentin Manz og Christine Cynn (Ice-9 kunst- og media organisasjon). Andre medlemmer er: Ute Vogel, Øystein Kristiansen, Tor Mikalsen, Marla Vita Ghert, Polina Vorobeva, Steffen Rostock Svendsen.

Fra et kartleggingsverksted av Tromsø-samfunnet, vår 2020 av Resilience Action Lab